top of page

Sujuva ja monikäyttöinen

Ota yhteyttä myyntiin ja aloita heti.

Emill on täysverinen mobiilissa

Emill-sovellus on suunniteltu monipuolisesti erilaisten käyttäjätarpeiden mukaan. Sovellus on mobiilioptimoitu, joten sen käyttö on helppoa ja tuttua arjen medioista. Emillillä voi viestiä, luoda ja jakaa sisältöä sekä kommunikoida eri tavoin. Emill sopii tilanteisiin, joissa mobiililaitteella toimiminen on välttämätöntä tai hyödyllistä. Emill lisää saavutettavuutta tietoon, osaajiin, osaamisen jakamiseen ja yhteisön tukeen.

tools with fire

Yrittäjyys ja työn arki

Kun tietoa on jaettava työkohteesta, niin olosuhteet voivat olla haastavia. Silloin ongelman tai ratkaisun nopea ja helppo dokumentointi ovat avainasemassa. Parasta on se, että tieto on heti kaikkien saatavilla ja tallennettuna juuri sinne mistä se on helposti uudelleen löydettävissä.

lapsen ympärillä olevat kasvattajat (2).png

Turvallinen viestintä ja osallisuus

Mai on Emillin oma konsepti, joka on luotu erityisesti varhaiskasvatukseen ja se on lapsiperheiden tukipilari. Se perustuu monimediaiseen mobiiliviestintään vanhempien ja päiväkotien välillä. Emill tukee perheiden aitoa osallisuutta lapsen oppimisen askeleiden seuraamisen ja yhteisen kannustamisen. 

Girls at a Gym

Seurat, yhdistykset ja harrastetoiminta

Kun mobiiliympäristö tarjoaa yhteydenpidon lisäksi mahdollisuuden tallentaa lennosta videoklippi suorituksesta suoraa sisällöksi omaan kokoelmaan, niin osaamisen ja kehityskaaren näkyväksi tekeminen on helpompaa. 

Junioriurheiluseuran lajiharjoitus on nuoren lisäksi konkreettista myös perheille ja valmentajien työtä helpottaa jo aikaisemmin tehtyjen sisältöjen näppärä muokkaaminen ja harjoitteiden jäsentäminen kokoelmiin. Sisällön kerryttäminen auttaa myös katsomaan kokonaisen joukkueen kehityskaarta lajin parissa. Sovellus mahdollistaa minkä tahansa harrastajayhteisön yhteistyön, ideoiden ja kokemusten vaihdon - edistysaskelten näyttämisen ja ideoiden jakamisen.

Group Picture

Osaamisen jakaminen ja tuki

Opettajatutortoiminta mobiiliympäristössä jakaa avun yhden sijaan monelle. Oppilaiden kanssa toteutetut projektit tai oppimiskokeilut ovat korvaamattomia aihioita kollegalle, joka oivaltaa pedagogisesta esimerkistä sujuvammin myös teknisen asian.

 

Kun Emill yhdistää täydennyskoulutuksen, tutorit ja opettajaverkoston, niin sovellus ei pelkästään tarjoa keskitettyä resurssia, vaan se tuo aidosti tehokkuutta toimintaan. Sisältöjen kertaaminen ja taitojen vaiheittainen opiskelu tukee osaamisen kehittämistä myös itsenäisesti. Mobiilisovelluksen avulla opettajan voi myös helposti näyttää videolla, mikä kiikastaa ja kysyä neuvoa tutorilta tai koko yhteisöltä.

doing work together

Hanketyön kommunikointi sisällön yhteydessä

Emill tarjoaa hanketyölle alustan, jossa prosessin eri vaiheet, projektien tulokset ja opit eivät vain säily, vaan niitä voidaan ylläpitää ja ne kehittyvät edelleen. Tämän avulla hankkeiden arvokkaat ponnistukset ja saavutuksia voidaan jakaa ja käsitellä yhteisöllisesti, mahdollistaen niiden hyödyntämisen tulevien projektien inspiraationa ja perustana. Emill varmistaa, että viestintä rakentuu sisällön yhteyteen ja ja tuo hanketyön keskiöön saavutettavuuden, yhteisöllisyyden ja jatkuvuuden.

hybrid.png

Hybridiopiskelu

Opiskelun joustavuutta lisää hyvin muotoiltu sisältö. Emill perustuu yhteisöön ja tarjoaa ryhmälle foorumin vertaistuelle ja keskustelulle. Emill mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen, joka on hybridiopiskelun ytimessä.

 

Yhteisöllinen oppiminen syventää ymmärrystä ja edistää tietojen jakamista. Emillin avulla opiskelijat voivat olla yhteydessä toisiinsa ja opettajiin, jakaa ajatuksia ja materiaaleja, saada palautetta ja tukea.

Festival Fun

Tapahtuman järjestäminen

Emill tehostaa tapahtuman järjestämistä ja työntekijöiden perehdyttämistä tarjoamalla alustan, jossa tiedonjako ja yhteistyö ovat keskiössä. Suunnittelijat voivat luoda, jakaa ja organisoida tärkeää tietoa, aikatauluja sekä tehtävälistoja reaaliajassa.

 

Monimediaiset työkalut tekevät työntekijöiden perehdytyksestä monipuolista ja interaktiivista. Yhteisölliset ominaisuudet, kuten keskusteluryhmät, tukevat tiiviin yhteisön muodostumista. Emillin avulla tapahtuman suunnittelu ja toteutus sujuvat tehokkaasti.

Creative Working

Yrittäjyyskasvatus

Yhteisöllisyys on Emillin ydinarvo, ja se näkyy erityisesti yrittäjyyskasvatuksessa. Alusta mahdollistaa mentorointisuhteiden luomisen, verkostoitumisen ja yhteistyöprojektien kehittämisen, mikä on olennaista yrittäjävalmiuksien kehittämisessä. Käyttäjät voivat osallistua keskusteluihin, saada palautetta ideoistaan ja ratkaista haasteita yhdessä, mikä edistää syvällistä oppimista ja innovatiivista ajattelua.

Emill tukee yrittäjyyskasvatuksen järjestämistä tarjoamalla helppokäyttöisen ja joustavan alustan, joka soveltuu sekä itsenäiseen opiskeluun että ryhmätyöskentelyyn. Opettajat ja kouluttajat voivat hyödyntää alustaa luodakseen kursseja, työpajoja ja koulutusohjelmia, jotka on räätälöity vastaamaan yrittäjyyskasvatuksen eri vaiheiden tarpeita.

 

Sovelluksen vahvuus on myös sen mobiilikäytettävyys, mikä tarkoittaa, että opiskelijat ja yrittäjät voivat jatkaa oppimista ja verkostoitumista missä tahansa, milloin tahansa, tehostaen näin oppimiskokemusta ja mahdollistaen jatkuvan kehityksen yrittäjyyspolulla. Emillin avulla yrittäjyyskasvatus muuttuu eläväksi, saavutettavaksi ja mukaansatempaavaksi kokemukseksi, joka valmistaa osallistujia menestyksekkääseen yrittäjäuraan.

bottom of page