top of page
banner_edited.jpg
Osaamisen kehittäminen ja näyttäminen

Luo sovelluksella kattava koulutusympäristö, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa, tutkia ja tallentaa tärkeää tietoa omiin kokoelmiinsa, edistäen oman osaamisen kehittämistä. Tämä alusta mahdollistaa tiedon syvällisen ymmärtämisen ja uusien taitojen oppimisen, tarjoten samalla käyttäjille välineitä oman oppimispolkunsa seuraamiseen ja kehityksensä dokumentointiin. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat hyödyntää multimodaalisia työkaluja – kuten tekstejä, kuvia, videoita ja ääniä – jotka rikastuttavat oppimiskokemusta ja tukevat monipuolista tiedon jakamista ja vastaanottamista.

 

Intuitiivinen käyttöliittymä tekee sovelluksesta helppokäyttöisen, mukaillen arjesta tuttuja viestinnän ja sisällöntuotannon tapoja, mikä tekee oppimisesta ja kommunikoinnista saumatonta sekä yksilöllisesti että ryhmässä.

Osaamisen näyttämisen työkalut sovelluksessa tarjoavat käyttäjille monipuolisia tapoja esitellä oppimaansa ja saavutuksiaan. Näiden työkalujen ansiosta käyttäjät voivat dokumentoida, arvioida ja jakaa osaamisensa visuaalisesti ja interaktiivisesti.

12.png
Prototype Designer

Emillin vahvuudet

  • Intuitiivinen käyttöliittymä – Emill on helppokäyttöinen sillä se mukailee arjesta tuttuja viestinnän ja sisällöntuotannon tapoja

  • Yhteisöllinen alusta – Emill tukee ryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

  • Monimediaisen sisällön tuottaminen – Emill mahdollistaa erilaisten sisältömuotojen, kuten tekstien, kuvien, videoiden, luomisen ja jakamisen.

  • Reaaliaikainen yhteistyö – Emill tarjoaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja kommunikoida reaaliajassa.

  • Mobiilioptimoitu alusta– Emill on optimoitu mobiililaitteille ja se on helppo oppia. Toki Emill toimii myös selaimessa.

  • Käyttäjälähtöinen suunnittelu – Emill on suunniteltu käyttäjiensä tarpeiden ja toiveiden ja kokemusten pohjalta, ja siksi se tarjoaa intuitiivisen ja helppokäyttöisen käyttökokemuksen.

  • Sisällön organisointi – Emillin suunnittelun tärkeä kulmakivi on ollut alustan kyky järjestää sisältö selkeästi kokoelmiin ja kansioihin, mikä tekee tiedon hallinnasta ja löytämisestä vaivatonta.

  • Osaamisen jakaminen – Emill edistää tietojen ja taitojen jakamista yksilöiden ja ryhmien kesken, tukien näin jatkuvaa oppimista ja kehitystä.

  • Tietoturva ja yksityisyys – Emill on sitoutunut käyttäjätietojen suojaamiseen ja yksityisyyden kunnioittamiseen.

Monipuolinen, tehokas ja helppo

AIKAJANA.png
Homeview22.png

Nopea ja yhteisöllinen

Välitön vuorovaikutus yhteisössä.
Ota yhteys kollegoihin ja asiantuntijoihin. Kysy neuvoa tai jaa itse tietoa ja osaamista.

Jaetut resurssit siististi kokoelmissa ja kansiossa alaan ja aiheeseen liittyvä tieto helposti ja heti saatavilla, ja koottavissa itselle talteen tarpeen mukaan.

Ajantasainen ja selkeä

Arjen medioista tuttu käyttöliittymä ja -logiikka, jossa helppokäyttöisyys on etusijalla.

Monipuolinen sisällöntuotanto myös puhelimella, napauta painiketta, ja luo sisältöä siellä missä asiat tapahtuvat.

Aktiivinen aikajana, joka tukee myös monimediaista sisältöä.

KOKOELMAT.png
RYHMÄ.png
bottom of page