cover.png

Oppiminen on parempaa yhdessä rinnakkain kulkien

Emill on luotu kaikille niille, joita kiinnostaa oppiminen työssä tai vapaa-ajalla - itsenäisesti, kaverin tai kollegan kanssa yhdessä - parasta Emillissä on se, että apu kulkee aina rinnallasi. Rinnallakulkijoita ovat Emill-yhteisön muut jäsenet sekä Emill Learning asiantuntijat. Jos Emill on hankittu oman organisaatiosi työvälineeksi, niin silloin rinnallasi kulkee myös oma työyhteisösi!

 

Mitä hyötyä Emillistä?

Oppiminen on tärkein työelämätaito – Taidot ovat työn tekemisen edellytys

Emill auttaa ohjaamaan muutosprosesseja, se visualisoi, jäsentää ja konkretisoi strategian toimenpiteiksi ja tarjoaa alustan koulutukselle ja tukipalveluille. Emill on ennen kaikkea mobiili ja sen ytimessä on oppiminen ja yhteisöllisyys!

 

Perehdytys on oppimista

Työntekijän perehdyttäminen voi alkaa jo ennen ensimmäistä työpäivää. Uusi työntekijä voi liittyä virtuaalisesti uuteen työyhteisöönsä ja oppia tuntemaan kollegoiden lisäksi myös työhön liittyviä käytänteitä sekä työkulttuuria jo kotoa käsin. Oppimispoluksi rakennettu perehdytysprosessi johdattaa vaiheittain kohti varsinaisia työtehtäviä ja se huolehtii myös siitä, että työssä tarvittavien työvälineiden käyttö sujuu ja työntekijä tietää millaisia taitoja häneltä odotetaan. Emillin avulla työntekijä voi valmistautua kollegan tukemana ja harjoitella uusia taitoja pedagogisten ohjevideoiden avulla tai tutustua vaikkapa työn tekemiseen liittyviin menettelyohjeisiin.

Uusien tuotteiden ja palveluiden käyttöönotto

Harva tuote otetaan käyttöön ilman perehdytystä. Pienessäkin organisaatiossa erilaisia tietoteknisiä palveluita on käytössä useita, jopa kymmeniä. Suuressa organisaatiossa luku on helposti lähes sata. Emill antaa palvelun tuottajalle, tuotteen valmistajalle ja maahantuojlle mahdollisuuden luoda perehdyttämiseen vakioituja koulutuskokonaisuuksia. Tällä tavalla henkilöstö ottaa tuotteen käyttöön ripeämmin, kun käyttöönottoprosessit ovat tuttuja ja ne on helposti saatavilla.

Uusien taitojen ja käytänteiden koulutus sekä työtehtäviin liittyvät uudet ohjeet

Joskus on tarvetta oppia uutta nopeasti ja paikallisesti. Perinteisesti koulutussisältöjä tuotetaan organisaatiossa keskitetysti tai ulkoisen kumppanin toimesta. Prosessi on hidas ja usein liian hankala yksittäisen taidon oppimisen kannalta. Arjen kiireessä tarpeellisen ohjemateriaalin tuottaminen jää perustyön tekemisen jalkoihin. Emillin kehitystyössä on kiinnitetty paljon huomiota sisällön tuottamisen helppouteen. Uuden sisällön luomisen pitää olla myös innostavaa. Emill Learning matalan kynnyksen editori mahdollistaa hyvin nopean koulutustuotannon - laadusta tinkimättä. Emill-palvelun rakenne ja työkalut ohjaavat tekijää aina hyvään lopputulokseen.

 

Y-tunnus: 2319462-9

Verotunnus: FI 23194629

Technopolis Ruoholahti 2, 2 krs.

Energiakuja 3, 00180 Helsinki / puh. 0207 191 510,

Tietosuojaseloste: https://ilonait.fi/privacy

  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Emill Learning