top of page

Ajankohtaisen webinaarisarjan paketoiminen suurelle yleisölle tai rajatulle suljetulle ryhmälle

Yksittäinen web-sivu sisältöineen katoaa nopeasti verkon virtaan. Videoiden julkaiseminen Facebookissa tai YouTubessa ei palvele silloin, kun sisältö halutaan jäsentää selkeäksi oppimisen poluksi. Emillissä voi helposti rakentaa systemaattisia kokonaisuuksia ja upottaa niihin monimediaista sisältöä. Emill tarjoaa myös avaimet käteen -ratkaisuja, joissa asiakkaan webinaari hostataan, tallennetaan ja tuotetaan asiakkaan Emill-ryhmään valmiiksi sisällöksi.

Perheiden osallisuuden kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Perheet kaipaavat kuvallista viestintää: kuvia ja videoklippejä, mutta eivät halua lastensa kuvia someen. Kunta tai yksityinen palveluntarjoaja voi luopua kokonaan kuluttajapuolen sovelluksista kuvallisessa viestinnässä ja perheiden osallisuudessa. Emillissä on sisäänrakennettuna varhaiskasvatuksen työvälineet, jotka liittävät näppärästi varhaiskasvatussuunnitelman pedagogiseen monimediaiseen dokumentointiin sekä yhdistävät oppimisen tavoitteet arjen toimintaan. Emillin editoriin on integroitu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma tavoitetasolle.

Toiminta- ,vuorovaikutus- ja oppimisympäristönä - hankkeille ja verkostoille

Hankkeiden verkkosivut on usein luotu väliaikaisiksi toimenpiteiden esittämisen ja tulosten näyttämisen kanavaksi. Hankkeen päätyttyä sivusto lakkaa olemasta tärkeä. Emillissä tuotokset, tulokset ja luotu verkosto muodostavat oppimisen ekosysteemin, jonka olemassaoloa ei tarvitse lopettaa. Ryhmästä löytyy yhä olennainen tieto ja osaajat. Sisältöä voidaan halutessa hyödyntää uusissa hankkeissa ja tuotokset jakaa julkisesti.

Yrityksille

Emill on monipuolinen ratkaisu yrityksille. Emillin avulla voi ohjata toimintaa ja prosesseja niin videoilla kuin kuvilla, antaa tehtäviä, avata oppimispolkuja perehdytykseen tai oppia vaikka uusia taitoja. Työntekijät voivat hyödyntää yrityksen ohjemateriaalia mobiilissa haastavissa työolosuhteissa tai he voivat kysyä neuvoa näyttämällä kohdetta videon avulla.

Emill – Sport is Learning

Urheiluseura voi hyödyntää Emilliä kaiken ikäisten harrastajien valmennustoiminnan tukena. Juniorivalmennuksessa perheiden osallisuus on tärkeää, ja lajiin liittyvä monimediainen valmennussisältö konkretisoi harjoittelun tavoitteita. Valmennusryhmässä viestintäkanavia voi rakentaa valmentajien välille, pelaajien ja valmennuksen välille, koko joukkueeseen sekä perheiden kanssa. Emillissä harrastukseen liittyvät sisällöt, tapahtumatiedoitus sekä viestintä ja vuorovaikutus ovat samassa paikassa.

Emill – Klassisena oppimisympäristönä

Emill kokoaa mutkattomasti yhteen oppimisyhteisön, oppimisen tuen ja sisällöt. Vuorovaikutus ja keskustelu onnistuvat niin chat-ryhmissä kuin varsinaisessa sisällössä. Aikajana ja tehtävätyökalu pitävät huolta oppimisen rytmistä, kun taas QA-työkalu ratkaisee yhteisiä alakohtaisia kysymyksiä. Emill on valmis alusta täydennyskoulutukseen ja tutortoimintaan.

Osaamisen näyttäminen

Monilla aloilla käytännön työ on vahvassa roolissa ja siihen yleiset oppimisalustat ovat liian jäykkiä. Emillin mobiilius mahdollistaa uudenlaisen opiskelun – erityisesti työssäoppimisjaksoilla, ja osaamisen näytöt voidaan toteuttaa helposti Emillissä. Emill on ensimmäinen alusta, joka oikeasti innostaa opiskelijaa aktiiviseen opiskeluun.

bottom of page