Emill Learning Online -koulutukset

Löydät Emillistä myös Emill Learning-koulutuspalvelut. Taidot ovat oppimisen ytimessä ja sisällöt on muotoiltu oppimispoluiksi. Oppimispolut kokoavat opittavan teemakokonaisuuden ympärille myös joukon valmisteluvaiheen toimenpiteitä, kuten ennakkokartoituksen ja -tehtävät sekä opiskeluun liittyvien taitojen varmistamisen. Emill online-koulutuksiin liittyy aina myös tekninen harjoitus ennen varsinaista koulutusta. Tehtävämme on varmistaa, että sinä pääset heti mukaan oppimaan eikä opiskelu kariudu teknisiin haasteisiin.


Oppimispolku on vuorovaikutuksellinen monimediainen kokonaisuus. Moduulin online-sessiot jälkikäsitellään, koostetaan ja sisältöjä rikastetaan, ja kuratoitu aineisto tuodaan polulle käytettäväksi. Emillin kautta sinulla on suora yhteys kouluttajaan. Kun opiskelu polulla päättyy, on aika peilata uutta osaamista lähtötilanteeseen ja suorittaa osaamisen näyttö. Oppimispolku on myös kouluttajille iteratiivinen kehittämisprosessi – tavoitteena on aina parantaa ja muotoilla pedagogista sisältöä saadun palautteen ja sisäisen arvioinnin avulla.

Emill Learning koulutukset ovat räätälöityjä koulutuksia oman työn tekemisen tapojen monipuolistamiseen. Työpajat tarjoavat uutta osaamista kaikille digitaalisen tuottamisen osa-alueille.

 
cover.png

Oppiminen on parempaa yhdessä rinnakkain kulkien

Emill on luotu kaikille niille, joita kiinnostaa oppiminen työssä tai vapaa-ajalla - itsenäisesti, kaverin tai kollegan kanssa yhdessä - parasta Emillissä on se, että apu kulkee aina rinnallasi. Rinnallakulkijoita ovat Emill-yhteisön muut jäsenet sekä Emill Learning asiantuntijat. Jos Emill on hankittu oman organisaatiosi työvälineeksi, niin silloin rinnallasi kulkee myös oma työyhteisösi!

 
Image by davisuko

Yrittäjät ja työelämä

Työelämään kohdistuu jatkuva muutos. Se heijastuu yrityksiin tarpeena jatkuvalle perehdytykselle ja uuden oppimisen imun ylläpitämiselle. Emill on luotu muutoksenhallintaan. Se tarkoittaa työntekijän systemaattista ja hallittua perehdytystä työtehtäviin, yrityksen tuotteisiin, palveluihin ja toimintakulttuuriin sekä työvälineisiin ja teknologioihin.

  • Ripeä ja laadukas pre-onboarding

  • Osaamisen ylläpitäminen ja uusien taitojen oppiminen

  • Korkea sitoutuminen ja työn imu


Yritykselle räätälöidyssä Emill-palvelussa on oman organisaation tukihenkilöstö mobiilisti läsnä ja saavutettavissa. Kaikki keskeinen sisältöresurssi on saatavilla ja käyettävissä.

Image by Louis Hansel @shotsoflouis

Henkilöstö

Ammattitaidon ylläpitäminen - Voit kehittää ja ylläpitää ammattitaitoasi ja näyttää osaamisen myös työnantajalle


Pätevöityminen - Voit oppia omasta työstäsi, osoittaa osaamisen sekä suorittaa osaamismerkkejä ja hakeutua kelpoisuuskoulutukseen


Erikoistuminen -  Taitojen kirjasto tarjoaa erilaisia oppimispolkuja erikoistua itsesi kiinnostaviin osaamisalueisiin


Sosiaalistuminen työyhteisöön - Oppimisen polulla pääset uuden työyhteisön kulttuuriin osalliseksi ja työyhteisön jäseneksi sekä opit tuntemaan työtoverisi jo ennen kuin varsinaisesti aloitat työt


Ansaintamalli tuottajana tai auttajana - Voit tarjota tuottamiasi sisältöjä markkinapaikkaan tai voit toimia HelpDesk-tukena, ja hankkia lisäansiota

Vertaisten tuki tuutoritoiminnassa - Voit toteuttaa tuutoritehtävää tehokkaammin hyödyntämällä olemassa olevia sisältöjä ja saada myös itse tukea muilta