About

Learn Something. Teach Something.

From the beginning, Ilona has been driven by the interests and involvement of our incredible community of passionate fans. We are focused on improving our collection of content and enhancing the forum experience. We are a great source for tech support, offering opportunities for users to be active in a variety of topics and to engage with each other in an interesting and safe online environment.

Clicking on a Tablet
 
 
 

Perehdytys on oppimista

Työntekijän perehdyttäminen voi alkaa jo ennen ensimmäistä työpäivää. Uusi työntekijä voi liittyä virtuaalisesti uuteen työyhteisöönsä ja oppia tuntemaan kollegoiden lisäksi myös työhön liittyviä käytänteitä sekä työkulttuuria jo kotoa käsin. Oppimispoluksi rakennettu perehdytysprosessi johdattaa vaiheittain kohti varsinaisia työtehtäviä ja se huolehtii myös siitä, että työssä tarvittavien työvälineiden käyttö sujuu ja työntekijä tietää millaisia taitoja häneltä odotetaan. Emillin avulla työntekijä voi valmistautua kollegan tukemana ja harjoitella uusia taitoja pedagogisten ohjevideoiden avulla tai tutustua vaikkapa työn tekemiseen liittyviin menettelyohjeisiin.

Uusien tuotteiden ja palveluiden käyttöönotto

Harva tuote otetaan käyttöön ilman perehdytystä. Pienessäkin organisaatiossa erilaisia tietoteknisiä palveluita on käytössä useita, jopa kymmeniä. Suuressa organisaatiossa luku on helposti lähes sata. Emill antaa palvelun tuottajalle, tuotteen valmistajalle ja maahantuojlle mahdollisuuden luoda perehdyttämiseen vakioituja koulutuskokonaisuuksia. Tällä tavalla henkilöstö ottaa tuotteen käyttöön ripeämmin, kun käyttöönottoprosessit ovat tuttuja ja ne on helposti saatavilla.

Uusien taitojen ja käytänteiden koulutus sekä työtehtäviin liittyvät uudet ohjeet

Joskus on tarvetta oppia uutta nopeasti ja paikallisesti. Perinteisesti koulutussisältöjä tuotetaan organisaatiossa keskitetysti tai ulkoisen kumppanin toimesta. Prosessi on hidas ja usein liian hankala yksittäisen taidon oppimisen kannalta. Arjen kiireessä tarpeellisen ohjemateriaalin tuottaminen jää perustyön tekemisen jalkoihin. Emillin kehitystyössä on kiinnitetty paljon huomiota sisällön tuottamisen helppouteen. Uuden sisällön luomisen pitää olla myös innostavaa. Emill Learning matalan kynnyksen editori mahdollistaa hyvin nopean koulutustuotannon - laadusta tinkimättä. Emill-palvelun rakenne ja työkalut ohjaavat tekijää aina hyvään lopputulokseen.

Online-koulutukset oppimispolkuina

Taidot ovat oppimisen ytimessä ja sisällöt on muotoiltu Emillissä oppimispoluiksi. Oppimispolut kokoavat opittavan teemakokonaisuuden ympärille myös joukon valmisteluvaiheen toimenpiteitä, kuten ennakkokartoituksen ja -tehtävät sekä opiskeluun liittyvien taitojen varmistamisen. Emill online-koulutuksiin liittyy aina myös tekninen harjoitus ennen varsinaista koulutusta. Tehtävämme on varmistaa, että sinä pääset heti mukaan oppimaan eikä opiskelu kariudu teknisiin haasteisiin. Oppimispolku on vuorovaikutuksellinen monimediainen kokonaisuus. Moduulin online-sessiot jälkikäsitellään, koostetaan ja sisältöjä rikastetaan, ja kuratoitu aineisto tuodaan polulle käytettäväksi. Emillin kautta sinulla on suora yhteys kouluttajaan. Kun opiskelu polulla päättyy, on aika peilata uutta osaamista lähtötilanteeseen ja suorittaa osaamisen näyttö. Oppimispolku on myös kouluttajille iteratiivinen kehittämisprosessi – tavoitteena on aina parantaa ja muotoilla pedagogista sisältöä saadun palautteen ja sisäisen arvioinnin avulla.

 

Y-tunnus: 2319462-9

Verotunnus: FI 23194629

Technopolis Ruoholahti 2, 2 krs.

Energiakuja 3, 00180 Helsinki / puh. 0207 191 510,

Tietosuojaseloste: https://ilonait.fi/privacy

  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Emill Learning